ไฟล์ตารางสอน ตารางสอบ ย้อนหลัง       [ กลับหน้าแรก แผนกทะเบียนฯ ]   โฟลเดอร์/ไฟล์   ชนิด   ขนาดไฟล์   ดาวน์โหลด TIME (DSL)   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ       
 back icon   «ย้อนกลับ 
 file icon   Arts and Architecture.rar   Compressed Archive   446Kb   2 sec   09-Oct-18 9:13am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Business Administration and Liberal Arts.rar   Compressed Archive   961Kb   3 sec   09-Oct-18 9:13am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   College of Intergrated Science and Technology.rar   Compressed Archive   114Kb   1 sec   09-Oct-18 9:13am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Engineering.rar   Compressed Archive   752Kb   3 sec   09-Oct-18 9:13am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Sciences.rar   Compressed Archive   215Kb   1 sec   09-Oct-18 9:13am   VIEW/DOWNLOAD