ไฟล์ตารางสอน ตารางสอบ ย้อนหลัง       [ กลับหน้าแรก แผนกทะเบียนฯ ]   โฟลเดอร์/ไฟล์   ชนิด   ขนาดไฟล์   ดาวน์โหลด TIME (DSL)   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ       
 back icon   «ย้อนกลับ 
 file icon   Arts and Architecture.rar   Compressed Archive   1Mb   3 sec   09-Oct-18 9:14am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Business Administration and Liberal Arts.rar   Compressed Archive   2Mb   5 sec   09-Oct-18 9:14am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   College of Intergrated Science and Technology.rar   Compressed Archive   729Kb   2 sec   09-Oct-18 9:14am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Engineering.rar   Compressed Archive   2Mb   4 sec   09-Oct-18 9:14am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Sciences and Agricultural Technology.rar   Compressed Archive   358Kb   2 sec   09-Oct-18 9:14am   VIEW/DOWNLOAD