ไฟล์ตารางสอน ตารางสอบ ย้อนหลัง       [ กลับหน้าแรก แผนกทะเบียนฯ ]   โฟลเดอร์/ไฟล์   ชนิด   ขนาดไฟล์   ดาวน์โหลด TIME (DSL)   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ       
 back icon   «ย้อนกลับ 
 file icon   Arts and Architecture.rar   Compressed Archive   1Mb   3 sec   06-Nov-18 4:33am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Business Administration and Liberal Arts.rar   Compressed Archive   1Mb   4 sec   06-Nov-18 4:33am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   College of Intergrated Science and Technology.rar   Compressed Archive   630Kb   2 sec   06-Nov-18 4:33am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Engineering.rar   Compressed Archive   1Mb   4 sec   06-Nov-18 4:33am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   Sciences and Agricultural Technology.rar   Compressed Archive   478Kb   2 sec   06-Nov-18 4:33am   VIEW/DOWNLOAD