ไฟล์ตารางสอน ตารางสอบ ย้อนหลัง       [ กลับหน้าแรก แผนกทะเบียนฯ ]   โฟลเดอร์/ไฟล์   ชนิด   ขนาดไฟล์   ดาวน์โหลด TIME (DSL)   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ       
 back icon   «ย้อนกลับ 
 file icon   1_Room_table_1_2556.rar   Compressed Archive   4Mb   9 sec   02-Oct-18 3:57am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   2_Room_table_2_2556.rar   Compressed Archive   9Mb   20 sec   02-Oct-18 3:57am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   3_Room_table_2_2557.rar   Compressed Archive   4Mb   10 sec   02-Oct-18 3:57am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   4_Room_table_1_2560.rar   Compressed Archive   2Mb   5 sec   02-Oct-18 3:57am   VIEW/DOWNLOAD 
 file icon   5_Room_table_2_2560.rar   Compressed Archive   2Mb   6 sec   02-Oct-18 3:57am   VIEW/DOWNLOAD